فن فیلتر، فیلتر و هیترهای تابلویی


تهویه هوای داخل تابلوهای توزیع و خازنی نقش به سزایی در عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی داشته و از خرابی زود هنگام خازن ها جلوگیری می کند. نصب و بکارگیری فن فیلتر و فیلترها چنین نقشی در تابلوهای مذکور ایفاد می نمایند.

ضمنا هیترها در مواردی که دمای محیط پائین و رطوبت وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند تا مانع از فرسودگی قطعات شوند.

 

دانلود کاتالوگ فن فیلتر، فیلتر و هیترهای تابلویی


چاپ
تاریخ انتشار : دوشنبه, 6 آبان 1392 14:46
تعداد بازدید کننده : 5685